Image

به شرکت تجاری و بازرگانی رایحه بتن سبز خوش آمدید

ما را دنبال کنید
پشتیبانی فروش : 09120916272

رزین ، پمپ و پکر های تزریق رزین اپوکسی و پلی یورتان

قیمت : 0 تومان

 

بهترین روش در ترمیم ترکهای سازه های بتنی که به عنوان شایع ترین مشکل در حین ساخت و بهره برداری سازه های بتنی استفاده از تزریق رزین های اپوکسی و پلی یورتان می باشد. این روش نیازمند به کارگیری تجهیزات و محصولات خصصی می باشد. این مجوعه اقدام به واردات و فروش تجهیزات تخصصی تزریق رزین در بتن ، شامل پمپ ، پکر و انواع رزین نموده است.

 

گروه تجاری بازرگانی رایحه بتن سبز ، بخش بازرگانی مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران می باشد که با هدف ایجاد مرکز داد و ستد مصالح ، تجهیزات و ملزومات بتن ریزی در سطح کشور طرح و پی ریزی گردیده است. این مجوعمه با اتکا به دانش فنی و تجارب چندین ساله خود و شناخت نیاز صنعتگران بتن ، اقدام به  ارائه خدمات تولید ، واردات و بازرگانی در زمینه انواع محصولات مصرفی و تجهیزات مورد نیاز در پروژه های ساخت و بهره برداری سازه های بتنی می نماید. در این راستا گروه تجاری بازرگانی رایحه بتن سبز ، افتخار دارد تا خدمات خود را در زمینه ارائه بتن آماده استاندارد و مهندسی در سطح استان تهران و البرز ، انواع افزودنی و محصولات شیمیایی ساختمان و بتن ، فروش عمده سیمان ، ماله های پروانه ای و شمشه های ارتعاشی ، مصالح درزبندی ، اسپیسر های بتنی و پلاستیک ، رنگ دانه های بتنی ، مصالح تخصصی تعمیر و آب بندی سازه های بتنی ، مصالح مقاوم سازی سازه های بتنی ، انواع ویبراتور ، قالب های پلاستیکی بتن ، سیلو و بچینگ های کارکرده ، تجهیزات و مصالح بتن ریزی در هوای سرد و گرم ، نرم افزار های بچینگ و آزمایشگاه های بتن ، سیستم توزین افزودنی های بتن ، مشاوره و راه اندازی خط تولید افزودنی های بتن و فرمولاسیون ، واتراستاپ های هیدروفیلی و بنتونیتی ، پمپ و پکر های تزریق رزین های اپوکسی و پلی یورتان و ... به متخصصین ، شرکت ها ، بتن های آماده ، مجریان فرآیند های مرتبط با بتن اقدام نماید.

شما می توانید برای مشاوره و اخذ خدمات در زمینه های مذکور با بخش بازرگانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( 09022424865 –09120916273-44618462) تماس حاصل فرمایئد.

 

ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی

ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی، رزین پلیمری با فشار به داخل ترک بتن هدایت میشود. ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی روشی کاملأ مهندسی و نوین میباشد که در این بخش سعی در معرفی و آموزش آن خواهیم داشت.

 

ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﺷﺎﯾﻊ در اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن، اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﺣﺮارﺗﯽ ، ﻧﺸﺴﺖ نامتقارن، تکانه های وارده به سازه بتنی، ﻋﺪم اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﺗﺼﺎﻻت و درز ﻫﺎ، ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ، ﺧﻤﺸﯽ و ﺑﺮﺷﯽ در ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﻣﯿﻤ ، ﺗﺮزﯾﻖ اﭘﻮﮐﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر به داﺧﻞ ﺗﺮک ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درواقع تأثیر تزریق رزین اپوکسی به داخل ترک باعث ایجاد یک پیوند پلیمری بسیار قوی بین دو جداره شده و ضعف بوجود آمده بدلیل ترک خوردگی عملأ بهبود می یابد. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ روش ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ، دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺮک در بتن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻗﺪامات ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﺮک با متد تزریق اپوکسی ، ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

بررسی روشهای تزریق:

روش های تزریق رزین تحت فشارکلا به دو نوع میباشد :

الف) تزریق اپوکسی از سطح

ب) تزریق اپوکسی در عمق

در هر دوی این روش ها ماده چسباننده پلیمری را با فشار بالا به داخل ترک بتن هدایت میکنند. اما موقعیت قرار گیری ترک ها و عمق و ضخامت آنها عامل اصلی در تعیین نوع تزریق میباشد.

 

الف : روش تزریق اپوکسی از سطح

تزریق رزین اپوکسی

در بسیاری از سازه ها عرض ترک بتن بسیار کم بوده و فاصله آنها نیز نزدیک به هم میباشد. برای مثال ترک های حرارتی که در بتن ریزی های حجیم رخ می نماید از این دسته ترک ها میباشد. اگر عضو بتنی مورد استفاده تحت بار دینامیکی نیز باشد ، گسترش ترکها به مرور زمان در این گونه از ترک مشهود میباشد.

در روش تزریق سطحی پرت تزریق روی سطح نسب می شود. نیپل یا پرت تزریق توسط بتونه اپوکسی روی سطح نصب شده سپس یک لایه الیاف پلیمری روی سطح به نحوی قرار میگیرد که دهانه پرت تزریق از میان آن عبور کرده باشد. پس از گذشت زمان مناسب و سفت شدن بتونه اپوکسی تزریق از سطح به وسیله اتصال نازل دستگاه تزریق اپوکسی و ورودی نیپل انجام میگیرد. در فشار های بالا که نیپل تمایل به جدا شدن از سطح را دارد الیاف پلیمری فشار را به سطوح اطراف منتقل و باعث چسبندگی نیپل به سطح می شود.

 

ب : تزریق اپوکسی در عمق

Epoxy Injection to crack

در این روش عرض و عمق ترک ها به گونه ای است که استفاده از روش تزریق سطحی جوابگو نیست. عامل انتقال رزین پلیمری به ترک در تزریق عمقی فشار پمپ تزریق اپوکسی می باشد. اینکار با استفاده از ابزارهایی خاص بنام پکر تزریق یا نیپل تزریق انجام می گیرد.

پکرهای مورد استفاده برای تزریق با اندازه های مختلفی در بازار ارائه می گردد که با توجه به عمق و نوع ترکها باید انتخاب شوند. تفاوت بین پکر و نیپل، علاوه بر شکل ظاهری، در نوع کاربریشان است. برای شرایطی که عرض ترک زیاد بوده و یا کاشت پکر بدلیل تراکم میلگرد یا موقعیت هندسی ترک امکانپذیر نباشد، باید از نیپل استفاده شود.

 

مراحل پر کردن ترک ها با رزین اپوکسی :

برای این منظور ترکهای موجود مشخص و پس از تمیز نمودن سطوح ترکها با استفاده از مواد شیمیایی ویژه اقدام به نصب روزنه های تزریق ( نیپل ، پکر ) در فواصل مشخص می نماییم و با استفاده از چسبهای ویژه ( ملات ترمیمی اپوکسی ) سطح ترک درز بندی می شود تا تحمل فشار ناشی از تزریق را نموده و امکان نفوذ رزین اپوکسی فراهم شود.

سپس با استفاده از پمپهای ویژه رزین اپوکسی مخصوص را که دارای چسبندگی کم و زمان گیرش مناسب می باشد از پایین ترین روزنه شروع به تزریق اپوکسی می نماییم. پمپ تزریق رزین اپوکسی با توجه به حجم کار ، شرایط پروژه و تسهیلات موجود می تواند از نوع پمپ تزریق دو جزئی، پمپ تزریق تک جزیی و از نوع برقی یا دستی باشد.

به محض اینکه  مواد تزریق ( رزین اپوکسی ) از روزنه تزریق بعدی تراوش کرد یا فشار کار دستگاه بالا رفت، تزریق را متوقف کرده و از روزنه بعدی ادامه عملیات ترمیم ترکهای بتن با تزریق رزین اپوکسی را انجام می دهیم.

به منظور اطمینان از صحت تزریق، از ترکها مغزه گیری می شود تا میزان نفوذ رزین اپوکسی مشخص گردد. علاوه بر این می بایستی نمونه ها با استفاده از جک بارگذاری و شکسته شوند که در این آزمایش صفحه شکست نباید از سطح ترک خورده ای که با رزین اپوکسی پر شده است عبور کند.